Center for mindfulness

Rentoutus ja stressinhallinta

hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Tie tasapainoisempaan elämään!

Mindfulness-kurssit

Harjoitusmenetelmät

Mindfulness-mbsr-menetelmään pohjautuvilla rentoutus- ja stressinhallintakursseilla opastetaan, kuinka yksinkertaisilla, vaikkakin tehokkailla jooga-, hengitys- ja mietiskelyharjoituksilla voimme vahvistaa niin kehoamme kuin hyväksyvää tietoista läsnäoloammekin.
Harjoittelemme rentoutumista tähän hetkeen juuri sellaisena kun se nyt on. Lisäksi puhumme stressistä, sen synnystä ja yleisimmistä vaikutuksista elimistöön sekä käymme läpi perustietoa joogasta ja mietiskelystä. Perehdymme Mindfulness-mbsr-menetelmään harjoitteiden kautta, ei teorian.

Aidon ja syvän läsnäolon tavoittaminen, rentoutuminen ja siitä syntyvä stressinhallinta etenee harvoin lineaarisen suoraviivaisesti ja siksi se vaatiikin jatkuvaa harjoittelua. Usein kritisoimme itseämme ja olemme vihaisia itsellemme tai muille. Voimakkaiden tunteiden kanssa läsnäoleminen hyväksyvästi ei ole aina helppoa, mutta jos onnistumme siinä, on kuin avaisimme oven ja antaisimme valon tulvahtaa pimeään huoneeseen. Sallimme itsemme olla jälleen luontevasti sitä mitä aidosti olemme.

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon voima valaisee omia, ehkä vielä osittain piilossakin olevia tietotaitojamme ja näin kykenemme pala palalta selkiyttämään yksilöllistä kokonaisuuttamme.

Rentoutus ja stressinhallinta kurssit ja soveltuvuus

Mindfulness-mbsr-menetelmä sopii kaikenikäisille sekä -kuntoisille ilman mitään erityisiä valmistautumisia, joten olet sydämellisesti tervetullut juuri sellaisena kuin olet!
Toiset kurssiosallistujista ovat tutustuneet ennen kurssia Jon Kabat-Zinn:n suomenkieliseen kirjallisuuteen; Olet jo perillä, Täyttä elämää, Kehon ja mielen viisaus tai Mielekkäästi irti masennuksesta, mitkä ovat Basam Books Oy:n julkaisemia.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo eli Mindfulness

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo tarkoittaa läsnäoloa tässä hetkessä - tilaa, joka sallii ja hyväksyy kaikki tuntemukset. Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä erityisellä tavalla: tarkoituksellisesti, tässä hetkessä, tuomitsematta ja kritiikittä, hyväksyen. Pyrkimyksenä on oppia muodostamaan uudenlainen suhde omiin sisäisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin.

Jon Kabat Zinn: " On merkittävää, miten vapauttavalta tuntuu huomata, että ajatuksesi ovat vain ajatuksia, eivätkä ne ole yhtä kuin sinä tai todellisuus. Ajatustentunnistaminen ajatuksiksi vapauttaa sinut niiden usein vääristyneeksi luomasta todellisuudesta ja antaa mahdollisuuden selvänäköisyyteen ja parempaan elämänhallintaan ".

Kotiharjoittelu

Kurssin jälkeistä kotiharjoittelua helpottaa kurssilta saatava Rentoutus- ja stressinhallinta -CD, jonka ohjeilla on vaivatonta jatkaa omatoimisestikin.

© Leena Pennanen 2006 | Rentoutus ja stressinhallinta kurssit