center for mindfulness

Rentoutus ja stressinhallinta

hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Tie tasapainoisempaan elämään!

Mindfulness-MBSR yrityksille

Järjestämme yrityksille Mindfulness-kyvyn kehittämiseen liittyviä luentoja, kursseja sekä koulutusta.

Kursseilla ja koulutuksissa opimme Mindfulness-menetelmän (MBSR) perusteet ja harjoitteet ja niiden soveltamisen arkeen. Tavoitteena on kehittää hyväksyvän tietoisen läsnäolon kykyä etenkin työympäristössä ja ottaa käyttöön mielen moninaiset kyvyt.

Ymmärrys, oppiminen, yhteys ja myötätunto itseänsä kohtaan sekä ympäristöönsä ovat emotionaalisen uusiutumisen tärkein ehto. Se edellyttää turvallisuutta, avoimuutta, aikaa ja tilaa tunnistaa asioita. Tämä vahvistaa keskushermoston synaptista rikkautta ja antaa ihmiselle sitä kautta käyttöön elämän perusenergiat ja optimistisen perusasenteen.

Mindfulness-kyky on mielen kyky:

 • havainnoida
 • tiedostaa
 • olla läsnä tässä hetkessä
 • viipyä ja olla läsnä havaitussa
 • hyväksyen eli antaen tämän hetken olla juuri nyt

Mitä yritys/osallistujat saa:

Mindfulness-MBSR-menetelmän vaikutuksista on tieteellisissä tutkimuksissa sekä osallistujien palautteissa Suomessa todettu mm. seuraavaa:

 • luovuuden lisääntyminen
 • uusien toimintatapoja oivaltaminen reaktiivisuuden sijaan
 • kyky ohjata ja pitää huomio yhdessä tehtävässä kerrallaan häiriöistä huolimatta
 • ystävällisyys itseään ja työympäristöä kohtaan kasvaa
 • itsetunto kasvaa ja itsensä hyväksymisen lisääntyy
 • elämänilon laajeneminen
 • kyky tunnistaa rutinoituneet tavat ja muuttaa niitä vahvistuu
 • kyky ylläpitää tasapainoa lisääntyy

Tämä auttaa työntekijää mm. seuraavanlaisesti:

 • selkeyttämään asioiden priorisointia kiireen keskellä
 • selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
 • selkeyttämään suhdetta omaan työhön ja elämään
 • voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
 • lisäämään myönteisiä voimavaroja
 • parantamaan työssäjaksamista ja työhyvinvointia
 • ohjaa kykyyn rentoutua kiireen keskellä
 • ehkäisee uupumusta

Kursseille tähän mennessä osallistuneet ovat kertoneet mm. keskittymiskyvyn kehittymisestä, luovuuden ja hyvinvoinnin paranemisesta, sosiaalisten taitojen lisääntymisestä ja vahvistuneesta luottamuksesta omiin kykyihin.
Lisäksi kurssilaiset havaitsivat voivansa paremmin tunnistaa ajatuksiansa, tunteitansa ja kehon tuntemuksia. Stressiä vähensi myös oivallus, että "ajatukset ovat vain ajatuksia".

Kouluttaja

Center for Mindfulness Oy on Mindfulness-MBSR-menetelmän kouluttamisen edelläkävijä.
Leena Pennanen, Center for Mindfulness Oy:n toimitusjohtaja, on auktorisoitu MBSR-mindfulness kouluttaja, ECP (european certificate of psychotherapy) ja jooga-opettaja (EYU/BDY).
Leena toi MBSR- ja MBCT-menetelmän Suomeen vuonna 2003 saatuaan hyviä kokemuksia menetelmän käytöstä Saksassa.
Leena on Mindfulness-MBSR-menetelmän kehittäjän Jon Kabat-Zinnin ja hänen tiiminsä kouluttama ja on tälläkin hetkellä heidän suorassa työnohjausohjelmassaan.
Leena on kouluttanut viimeisten 10 vuoden aikana Suomessa yli 1.000 henkilöä Mindfulness-MBSR-menetelmään, joista suuri osa on yritysten henkilöstöä sekä terveydenhuollon ammattilaisia.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella,
sähköpostitse leena.pennanen(a)mindfulness.fi tai
puhelimitse +358 40 735 9177

© Leena Pennanen 2006 | Mindfulness-kurssit