Center for mindfulness

Rentoutus ja stressinhallinta

hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Tie tasapainoisempaan tulevaan!

MINDFULNESS-JATKOKOULUTUS CFM® 2016-2017

Muutosvoimana Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo

"Lue lisää Mindfulness-jatkokoulutus CFM® esitteestämme "

"Koulutuksessa on kyse itsensä johtamisen syventämisestä sekä myönteisten voimavarojen ravitsemisesta - kysymys on sinun elämästäsi ja siitä, kuinka sen elät!" -Jon Kabat-Zinn

Mindfulness-jatkokoulutus CFM® pohjautuu Massachusettsin yliopiston (UMASS) stressiklinikan perustajan, amerikkalaisen professori Jon Kabat-Zinnin yli 30 vuotta sitten kehittämään stressinhallinta- ja rentoutusmenetelmään, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), sekä sen MBCT-sovellukseen. Menetelmien toimivuus on varmistettu lukuisilla tieteellisillä tutkimuksilla. Leena on valittu UMASS:n (Center for Mindfulness) kokoon kutsumaan ryhmään, joka suunnittelee yhteistyötä ja kansainvälisiä yhtenäisiä koulutuskriteerejä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tällä hetkellä ei ole käytössä kansainvälisiä koulutusstandardeja.

Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on oikeus käyttää nimikettä Mindfulness-ohjaaja CFM®. Koulutuksessa perehdytään MBSR- sekä MBCT 8-viikon -kurssiohjelman ohjaukseen ja sen syvälliseen ymmärtämiseen. Tämän jälkeen sinulla on pätevyys ja valmius sekä materiaali ohjata omia ryhmiä. Koulutus syventää hyväksyvän tietoisen läsnäolon omakohtaista harjoittamista ja soveltamista arkeen. Kuten MBCT-menetelmän kehittäjä Mark Williams eräässä käymässäni koulutuksessa asian ilmaisi: "ilman ohjaajan omaa meditaatioharjoittamista ohjaus on osallistujille samanlaista kuin että he kävisivät viulutunneilla, jossa opettaja ei itse soita viulua".

Koulutuksessa omaksutut taidot lisäävät kykyäsi olla aidossa vuorovaikutuksessa vaikeissakin tilanteissa muiden kanssa. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun harjoitat pienryhmien ohjaamista ja huomioit miten erilaiset tapasi tuntea ja ajatella vaikuttavat ryhmään sekä sen ohjaukseen. Tärkeä osa koulutusta on uteliaisuuden ja avoimuuden kehittäminen, ei-tietämisen tilassa olemiseen kasvaminen sekä keho-mieli-yhteyden syventäminen. MBSR- ja MBCT -menetelmissä opetetaan kuinka voimme ottaa kehon viisauden täysipainoisesti käyttöön. Kehität kykyäsi jo peruskoulutuksessa tutuksi tulleeseen läsnäolevaan kuunteluun ja sanoittamiseen. Sen oppiminen on oleellinen osa rikasta kanssakäymistä.

Mindfulness -jatkokoulutuksessa CFM® on yhteensä yksitoista tapaamista
(8 x 1,5 päivää ja 3 x 1 päivää). Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, kuten MBSR-ohjelmassakin. Teemoja ovat mm. kehomeditaatio, jooga ja istumameditaatio. Perehdyt tapaamisten harjoituksiin sekä niiden ohjaamiseen. Kehityt ymmärtämään ja ohjaamaan myös erilaisia ryhmäprosesseja, jotka ovat oleellinen osa ryhmien ohjaamista.

Tapaamisten välissä harjoitat ohjaamista pienryhmille työ-, ystävä- tai perhepiirissä. Lisäksi koulutus auttaa sinua syventämään sekä pysymään omassa harjoittamisessa. Jatkuva oma meditaatioharjoittaminen on oleellinen osa koulutusta. Se luo pohjan itsesi ja sitä kautta muiden ymmärtämiseen. Huomaat miten kaikki kokemasi on inhimillistä ja kehität hyväksyvää asennetta kaikkea kohtaan.

Esivaatimus

Mindfulness-jatkokoulutus CFM® edellyttää, että olet suorittanut Mindfulness-peruskoulutuksen CFM®. Kaikki muu aikaisempi koulutus on hyödyksi, mutta ei korvaa Mindfulness-peruskoulutusta CFM®.

Soveltuvuus

Koulutus soveltuu terveydenhuollon ammattilaisille, opettajille, ohjaajille sekä kaikille, jotka haluavat oppia käyttämään MBSR/MBCT -menetelmää työssään tai yksityiselämässään.

MBSR-menetelmän vaikutuksista

tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa on todettu mm. seuraavaa:

 • stressinhallintakyvyn lisääntyminen
 • rentoutumiskyvyn lisääntyminen
 • itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
 • elämänilon voimistuminen
 • fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen
 • parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Tämä auttaa mm.:

 • asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja lisää luovuutta elämän eri osa-alueilla
 • selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
 • kehittämään uusia toimintatapoja reaktiivisuuden sijaan
 • suuntaamaan ja pitämään huomion yhdessä tehtävässä kerrallaan häiriöistä huolimatta
 • selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
 • parantamaan työssä jaksamista, työhyvinvointia ja ehkäisemään uupumusta
 • voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
 • lisäämään ja ylläpitämään myönteisiä voimavaroja

Syksyllä 2016 alkavien Mindfulness-jatkokoulutusryhmien CFM® aikataulut:

Mindfulness-jatkokoulutus CFM® 2016-2017 to-pe -ryhmän aikataulu

1. vko 1 to-pe 08.09. - 09.09.2016
2. vko 2 to-pe 06.10. - 07.10.2016
3. 1. harjoituspäivä su 30.10.2016
4. vko 3 to-pe 10.11. - 11.11.2016
5. vko 4 to-pe 08.12. - 09.12.2016
6. vko 5 to-pe 19.01. - 20.01.2017
7. Hiljaisuuden päivä su12.02.2017
8. 2. harjoituspäivä ma 13.02.2017
9. vko 6 to-pe 23.03. - 24.03.2017
10. vko 7 to-pe 20.04. - 21.04.2017
11. vko 8 to-pe 11.05. - 12.05.2017

torstaisin klo 16:00-18:30
perjantaisin klo 09:15-16:00
harjoituspäivät ja hiljaisuuden päivä klo 09.00-16.00
HUOM! Pidätämme oikeuden mahdolliseen yksittäiseen päivämäärämuutokseen.

Mindfulness-jatkokoulutus CFM® 2016-2017 ma-ti -ryhmän aikataulu

1. vko 1 ma-ti 12.09. - 13.09.2016
2. vko 2 ma-ti 03.10. - 04.10.2016
3. 1. harjoituspäivä la 29.10.2016
4. vko 3 ma-ti 14.11. - 15.11.2016
5. vko 4 ma-ti 12.12. - 13.12.2016
6. vko 5 ma-ti 09.01. - 10.01.2017
7. Hiljaisuuden päivä pe 10.02.2017
8. 2. harjoituspäivä la 11.02.2017
9. vko 6 ma-ti 20.03. - 21.03.2017
10. vko 7 ma-ti 24.04. - 25.04.2017
11. vko 8 ma-ti 15.05. - 16.05.2017

maanantaisin klo 16:00-18:30
tiistaisin klo 09:15-16:00
harjoituspäivät ja hiljaisuuden päivä klo 09.00-16.00
HUOM! Pidätämme oikeuden mahdolliseen yksittäiseen päivämäärämuutokseen.

Mindfulness-jatkokoulutus CFM® 2016-2017 to-pe 2. -ryhmän aikataulu

1. vko 1 to-pe 15.09. - 16.09.2016
2. vko 2 to-pe 13.10. - 14.10.2016
3. vko 3 ma-ti 07.11. - 08.11.2016
4. 1. harjoituspäivä la 26.11.2016
5. vko 4 to-pe 01.12. - 02.12.2016
6. vko 5 to-pe 12.01. - 13.01.2017
7. Hiljaisuuden päivä pe 03.02.2017
8. 2. harjoituspäivä la 04.02.2017
9. vko 6 to-pe 09.03. - 10.03.2017
10. vko 7 to-pe 04.05. - 05.05.2017
11. vko 8 to-pe 15.06. - 16.06.2017

torstaisin ja maanantaina 07.11. klo 16:00-18:30
perjantaisin ja tiistaina 08.11. klo 09:15-16:00
harjoituspäivät ja hiljaisuuden päivä klo 09.00-16.00
HUOM! Pidätämme oikeuden mahdolliseen yksittäiseen päivämäärämuutokseen.

Paikka: Helsinki, Läsnäolon Tila, Artturi Kanniston tie 10, 00320 Helsinki tai Helsingin keskustassa.

Kouluttajat: Pääkouluttaja Leena Pennanen on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Mindfulness-MBSR -kouluttaja ja jooga-opettaja (EYU/BDY). Leenalla on pitkä kokemus keho-mieliyhteydestä terapiatyössä ja hänellä on Hakomi® -kehopsykoterapiakoulutus sekä European Certificate of Psychotherapy (ECP) -sertifikaatti.

Leenalla on tukenaan osaava joukko Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttamia Mindfulness-ohjaajia CFM®.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: info@mindfulness.fi tai puhelimitse 040-735 9177.

Ylivoimainen este: Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista. Koulutuksen järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Koulutuksen järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

© Leena Pennanen 2006