Center for mindfulness

Rentoutus ja stressinhallinta

hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Tie tasapainoisempaan tulevaan!

TERVETULOA!

MINDFULNESS-PERUSKOULUTUS CFM® 2016-2017

Kehitä myönteisiä voimavaroja ja mielen tasapainoa arjen haasteisiin

"Lue lisää Mindfulness-peruskoulutus CFM® esitteestämme "

Olemme Suomessa Mindfulness-koulutuksen uranuurtaja. Jon Kabat-Zinnin yli 35 vuotta sitten kehittämään Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR) -menetelmään perustuva Mindfulness-peruskoulutus CFM® on saavuttanut vuosien mittaan suuren suosion.

Koulutus luo perustan mindfulness-kyvyn eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon omakohtaiseen harjoittamiseen sekä soveltamiseen työssä ja arjessa. Se on myös ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaajakoulutusta CFM®. Ennakkotietoja tai -kokemusta ei vaadita. Kaikki aikaisempi kokemus mindfulness-harjoitteista on Sinulle koulutuksessa luonnollisesti hyödyksi.

"Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta. Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan." -Jon Kabatt-Zinn

Osallistujien kokemukset edellisistä koulutuksistamme ovat todella positiivisia. He ovat erittäin tyytyväisiä ja innoissaan siitä, kuinka he ovat kehittyneet ihmisinä, miten heidän rentoutus- ja stressinhallintakykynsä on lisääntynyt ja miten he ovat saaneet menetelmästä välineen elää täysipainoista arkea. Lisäksi heidän hyväksyvä ja arvostava asenteensa omaa itseään kohtaan on kasvanut.

Mindfulness-peruskoulutus CFM® soveltuu erinomaisesti työn oheen Sinulle, joka:

 • haluat oppia ymmärtämään ja harjoittamaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa, mindfulnessia
 • haluat lisätä toimintakykyäsi ja elää tasapainoisesti elämäsi monimuotoisissa haasteissa
 • haluat hyväksyä itsesi paremmin ja arvostaa elämääsi
 • haluat lisätä ja säilyttää elinvoimasi sekä vähentää stressin aiheuttamaa voimien ehtymistä
 • olet kiinnostunut oppimaan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) tai Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)-menetelmät ja löytämään sopivan tavan soveltaa niitä työhösi ja henkilökohtaisen elämäsi haasteisiin
 • haluat kehittää aitoa läsnäolevaa kuuntelu- ja kommunikaatiotaitoa

MBSR-menetelmän positiiviset vaikutukset:

Tieteellisten tutkimusten ja osallistujien mukaan Mindfulness MBSR -menetelmä auttaa
 • asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja luovuuden lisäämisessä elämän eri osa-alueilla
 • vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa
 • uusien toimintatapojen löytämisessä pelkän reaktiivisuuden sijaan
 • suuntaamaan ja pitämään huomio yhdessä tehtävässä kerrallaan häiriöistä huolimatta
 • selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
 • voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
 • parantamaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja ennaltaehkäisemään uupumusta

Pitkän linjan kokemus ja ammattitaito takaavat laadun

Olemme tavaramerkkisuojanneet omat kurssimme ja koulutuksemme, tunnistat ne CFM®-merkinnästä. Ne ovat amerikkalaisen Center for Mindfulnessin opetuslinjojen mukaisia ja olemme jatkuvassa suorassa yhteydessä heihin.

Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. MBSR-sertifioitu Leena Pennanen on mukana kansainvälisessä tiimissä, joka suunnittelee maailmanlaajuisesti Mindfulness-MBSR -koulutuksen suuntaviivoja ja sertifiointia. Hänet on lisäksi valittu heidän työnohjausohjelmaansa. Tämä on erittäin tärkeä askel, sillä mindfulness-tarjontaa ei ole millään lailla säädelty. Leenalla on yli 15 vuoden kokemus mindfulness-kouluttamisesta. Hän on kurssittanut yli 1000 henkilöä Mindfulness-MBSR-menetelmään, joista suuri osa on yritysten henkilöstöä sekä terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi hänellä on Hakomi® -kehopsykoterapiakoulutus ja European Certificate of Psychotherapy (ECP). Katso tarkempi CV täältä.

Leenalla on tukenaan osaava joukko Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttamia Mindfulness-ohjaajia CFM®.

"Koulutus soveltuu erinomaisesti terveydenhuollon ammattilaisille oman työn tueksi ja apuvälineeksi."

Opetusmenetelmä perustuu Jon Kabat-Zinnin luomaan tapaan opettaa ja soveltaa hyväksyvän, tietoisen läsnäolon -kykyä arjessa. Menetelmästä on yli 35 vuoden kokemus ja erinomaiset tieteellisesti tutkitut oppimistulokset. Oppiminen on kokemuksellista ja se ottaa käyttöön kehon viisauden. Painopisteenä on luoda arki, johon luontevasti kuuluu meditaation harjoittaminen. Näin pääset nauttimaan harjoittamisen tuomista myönteisistä vaikutuksista. Henkilökohtaisen harjoittamisen myötä syntyy tärkeitä oivalluksia ja uusia toimintatapoja. Koulutustapaamisten välillä on vähintään kerran 1-2 tunnin verkkopohjainen tapaaminen, jossa saat vinkkejä ja tukea harjoittamiseen.

Mindfulness-peruskoulutuksen CFM® sisältö:

Koulutuspäivinä harjoitamme ja syvennämme MBSR-meditaatioharjoitteita sekä tutustumme menetelmien teoreettiseen viitekehykseen. Tärkeä osa koulutusta on läsnäolevan kuuntelun ja puhumisen harjoittaminen. Jon Kabat-Zinn ja MBCT:n kehittäjät professorit Mark Williams ja John Teasdale painottavat, että menetelmää voidaan soveltaa tuloksellisesti vain oman harjoittamisen tuoman kokemuksen ja ymmärryksen perusteella.

"Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea".

Mindfulness-peruskoulutus CFM® käsittelee mm. seuraavia teemoja:

 • kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen mindfulnessin näkökulmasta
 • pääharjoituksina ovat Mindfulness-MBSR ja MBCT-menetelmien muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset
 • miksi oma harjoittaminen on tärkeää ja miten kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa arjessa
 • Rakastavan asenteen- eli myötätuntomeditaation harjoittaminen ja merkitys keho-mielen hyvinvointiin
 • mistä tiedän eteneväni harjoittamisessa? Miten huomaan ei-läsnäolon, miltä se tuntuu kehossa?
 • omien kokemusten (tunteiden, kehon tuntemusten ja ajatusten) kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi
 • harjoittamisen esteiden huomaaminen, kohtaaminen ja niistä vapautuminen
 • stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ja loppuun palamisen ennaltaehkäiseminen

Sinustako Mindfulness-ohjaaja CFM®?
Mindfulness-peruskoulutus CFM® on ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaajakoulutusta CFM®. Valmistuaksesi sinun tulee käydä myös Mindfulness-jatkokoulutus CFM®. Tämän jälkeen voit ohjata omia mindfulness-ryhmiä MBSR-menetelmään. Mindfulness-ohjaajaksi kehittymisesssä tarvitaan aikaa ja henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvää kasvamista, siihen ei ole siis oikotietä. Valmistuttuasi koulutuksestamme erotut eduksesi jatkuvasti kasvavan mindfulness-alan joukosta ammattitaitoisena Mindfulness-ohjaajana CFM®.

Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 alkavien Mindfulness-peruskoulutusryhmien CFM® aikataulut:


Helsinki 2016-2017 pe-la -ryhmä:
1. jakso pe-la 23.09. - 24.09.2016 Helsinki
2. jakso pe-la 18.11. - 19.11.2016 Helsinki
3. jakso pe-la 13.01. - 14.01.2017 Helsinki
4. jakso pe-su 17.03. - 19.03.2017 retriittiosuus ulkopuolinen kurssikeskus
5. jakso pe-la 19.05. - 20.05.2017 Helsinki

Helsinki 2016-2017 su-ma -ryhmä:
1. jakso su-ma 25.09. - 26.09.2016 Helsinki
2. jakso su-ma 20.11. - 21.11.2016 Helsinki
3. jakso su-ma 15.01. - 16.01.2017 Helsinki
4. jakso su-ti 12.03. - 14.03.2017 retriittiosuus ulkopuolinen kurssikeskus
5. jakso su-ma 21.05. - 22.05.2017 Helsinki

Etelä-Karjalan kesäyliopisto (Imatra) 2016-2017 -ryhmä:
1. jakso ke-to 28.09. - 29.09.2016 Imatra
2. jakso ke-to 23.11. - 24.11.2016 Imatra
3. jakso to-pe 26.01. - 27.01.2017 Imatra
4. jakso pe-su 24.03. - 26.03.2017 retriittiosuus ulkopuolinen kurssikeskus
5. jakso ti-ke 09.05. - 10.05.2017 Imatra

Jyväskylä 2016-2017 la-su -ryhmä:
1. jakso la-su 01.10. - 02.10.2016 Jyväskylä
2. jakso la-su 26.11. - 27.11.2016 Jyväskylä
3. jakso la-su 21.01. - 22.01.2017 Jyväskylä
4. jakso pe-su 17.03. - 19.03.2017 retriittiosuus ulkopuolinen kurssikeskus
5. jakso la-su 06.05. - 07.05.2017 Helsinki

Helsinki 2017 ke-to -ryhmä:
1. jakso ti-ke 24.01. - 25.01.2017 Helsinki
2. jakso ke-to 15.03. - 16.03.2017 Helsinki
3. jakso ke-to 26.04. - 27.04.2017 Helsinki
4. jakso ma-ke 12.06. - 14.06.2017 retriittiosuus ulkopuolinen kurssikeskus
5. jakso xx-xx xx.xx. - xx.xx.2017 ilm. myöhemmin, Helsinki

Ensimmäisen päivän aikataulu:
Hki 10.00-17.00
Jyväskylä klo 11.00-18.00
Imatra klo 10.15-17.15
Toisen päivän aikataulu:
Hki, Jyväskylä klo 10.00-16.00.
Imatra klo 9.30-15.30

Imatran peruskoulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Tästä toteutuksesta sinun on mahdollista suorittaa 20 opintopistettä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:"Etelä-Karjalan Kesäyliopiston nettisivujen kautta"

Mindfulness-peruskoulutuksen CFM® hinta, ilmoittautuminen ja maksuehdot:

Helsingissä pidettävän koulutuksen hinta:
yksityishenkilölle:
2.380,00 euroa (sis. alv 24%)
Maksajan ollessa yritys, yhteisö, ammatinharjoittaja,toiminimi:
2.480,00 euroa + alv 24%

Jyväskylässä pidettävän koulutuksen hinta:
yksityishenkilölle:
2.280,00 euroa (sis. alv 24%)
Maksajan ollessa yritys, yhteisö, ammatinharjoittaja,toiminimi:
2.380,00 euroa + alv 24%

Imatralla pidettävän koulutuksen hinta:
yksityishenkilölle:
2.690,00 euroa (sis. alv 24%)
Maksajan ollessa yritys, yhteisö, ammatinharjoittaja, toiminimi:
2.890,00 euroa (sis. alv 24%)
HUOM! Ilmoittautuminen ja laskutus Etelä-Karjalan kesäyliopiston kautta. "Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen tästä"

Koulutushinta sisältää koulutuspäiväopetuksen, koulutusmateriaalin (audio- ja kirjallinen materiaali), omatoimisen harjoittamisen ohjaamisen sekä siihen liittyvän mahdollisen henkilökohtaisen tuen sähköpostitse. Lisäksi hintaan sisältyy kahvi/tee/keksit. Huomaa: majoitus (mm. ulkopuolinen kurssikeskus), matkat ja ruokailu eivät sisälly hintaan. Koulutuspäiviä ei voi vaihtaa keskenään koulutusryhmien välillä. Retriittiosion ajankohtaa voi joissakin yksittäisissä tapauksissa vaihtaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: info@mindfulness.fi. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin myös puhelimitse +358 40 735 9177.

Maksu suoritetaan kolmessa erässä ennen koulutuksen alkua. Varausmaksu 10 % koulutuksen hinnasta maksetaan heti ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen hinta on kokonaishinta, eikä ole riippuvainen osallistumiskerroista. Yksittäistapauksissa on mahdollista sopia poikkeavasta maksujärjestelystä.

Koulutus ei ole terapiaryhmä eikä terapian vastine. Koulutus ohjaa MBSR/MBCT -menetelmien käyttöön työssä ja arjessa.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen peruutetaan 45 - 30 päivää ennen koulutuksen alkua peritään osallistumismaksusta 50 % ja 30 päivän jälkeen 100%. Maksettuaan varausmaksun osallistuja on hyväksynyt edellä mainitut peruutusehdot. Varausmaksua emme palauta.

Ylivoimainen este: Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista. Koulutuksen järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Koulutuksen järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

© Leena Pennanen 2006